Tuesday, October 16, 2007

ဒီေန.ေတာ့ သိပၸံေက်ာင္းသားေမာင္ျမသြင္ ကေလာင္အမည္နဲ. သူရိယ သတင္းစာမွာ သိပၸံေမာင္၀ ေရးသားခဲ့တဲ့ "ျမန္မာစာေပအေၾကာင္း" ေဆာင္းပါးေတြထဲက “ျမန္မာစာေပအေၾကာင္း နံပါတ္ (၃)” ကို တင္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွ ထိုေခတ္အေျခအေန ႏွင့္ ျမန္မာစာေပအယူအဆ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သိျမင္ထင္ဟပ္ လာေစနိူင္လို.ပါ၊

ျမန္မာစာေပအေၾကာင္း
နံပါတ္ (၃)

ဤေဆာင္းပါး၌ ယခုေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္ထြန္းကားေနေသာ ျမန္မာစာေပမွာ တိုးတက္ေနသေလာ၊ ဆုတ္သြားသေလာဟု ေတြးေတာစဥ္းစားရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ကာလေပၚစာႏွင့္ ေရွးစာမ်ားတြင္ မည္သည့္စာက ေကာင္းမြန္သနည္းဟူ၍ ေမးလွ်င္ ေရွးစာမ်ားက ယခု ကာလေပၚစာတို.ထက္ အဆေပါင္းရာေထာင္မက သာေပသည္ ဟု လူတိုင္းပင္ ေျဖဆိုၾကေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို ေရွးဆိုေသာ စကားကို အထြတ္အျမတ္ထားကာ အေရးေပးေလ့ ရွိေလသည္။ ဤကဲ့သို. ေရွးစာမ်ားက ယခုကာလစာတို.ထက္သာသည္။ ေရွးေခတ္က ယခုေခတ္ထက္ ေကာင္းသည္။ ေရွးလူၾကီးမ်ားက ယခုကာလ လူမ်ားထက္ ေတာ္သည္ စသျဖင့္ (ေရွး)ဆိုေသာ စကားကို အထြတ္အျမတ္ထားကာ သံုးစဲြျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္မွာသာလွ်င္မဟုတ္၊ မည္သည့္ တိုင္းျပည္မဆို ဤသို.သာ ေျပာဆို ေရးသားေလ့ ရွိေလသည္။ မိမိတို.ထက္ ေရွးက်ေသာ ေခတ္က မိမိတို.ေခတ္ထက္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုၾကေပလိမ့္မည္။ ေနာင္လာေနာက္သား တို.ကလည္း ယခု ကြ်န္ေတာ္တို.ေခတ္က ၄င္းတို.ေခတ္ထက္ ေကာင္းသည္။ ဤကြ်န္ေတာ္တို.ေခတ္တြင္ ေရးသားထားခဲ့ေသာ စာမ်ားက ၄င္းတို.ေခတ္တြင္ ေပၚေသာ စာတို.ထက္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကမည္မွာ မလဲြအမွန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ယခုေခတ္အတြင္းမွာပင္ မႏွစ္က ယခုႏွစ္ထက္သာသည္ဟူ၍ အမ်ားအားျဖင့္ ထင္မွတ္ေလ့ရွိေပသည္။ ဤကဲ့သို. ေရွးအခါကို အေလးျပဳၾကသည့္အတိုင္း ေရွးစာမ်ားက ယခု ကာလေပၚစာတို.ထက္ သာသည္ ေကာင္းသည္ ဟူ၍သာ မစံုစမ္းမေတြးေတာဘဲ ေျပာဆိုေနၾကသည္မွာ ဓမၼတာကဲ့သို.ပင္ ျဖစ္ေနေခ်ျပီ။

ကာလသီခ်င္းမ်ားမွာ ေရွးသီခ်င္းၾကီးေတြ၏ ေျခဖ်ားပင္မမွီဟူ၍ အျမဲ ေျပာဆိုၾကေလသည္။ ေရွးသီခ်င္းၾကီးမ်ားကို သီခ်င္းၾကီးဟူ၍ အမည္ေပးထားျခင္းကပင္ ကာလသီခ်င္းတို.ထက္ အျမင္အားျဖင့္ သာေနေပ၏။ သို.ရာတြင္ ကာလသီခ်င္းတို.ကို ကဲ့ရဲ.ရွုုတ္ခ်ျပီးလ်ွင္ ေရွးသီခ်င္းၾကီးမ်ားကို မိုးလားကဲလား ေျပာဆို ေရးသားသူမ်ား အနက္ မဟာဂီတ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဆံုးေအာင္ ဖတ္ဖူးသူ အေရအတြက္ကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးၾကည့္ပါက တစ္ရာတြင္ ဆယ္ေယာက္ပင္ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ပန္းျမိဳင္လယ္၊ ေဖာ္ကြာေ၀း၊ စံုနံ.သာျမိဳင္၊ သိဂၤ ီေရႊေရာင္၊ ေဟ၀န္ျမိဳင္လမ္း စေသာ သီခ်င္း ေလးငါးေျခာက္ပုဒ္ မွ်ကိုသာ ဖတ္ဖူး၊ တက္ဖူးၾကသ ူမ်ား၏။ ၄င္းဖတ္ဖူးသူတို.အနက္ ပန္းျမိဳင္လယ္ အစရွိေသာ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ သီခ်င္းတို.၏ အဓိပၸာယ္ က်က်နန အေသအခ်ာကို စံုစမ္းေလ့လာသူတို.ကလည္း အလြန္ရွားပါးျပန္ေပသည္။ မဟာဂီတ တစ္အုပ္ႏွင့္ တစ္အုပ္ မတူၾကသျဖင့္ စာသားတစ္အုပ္ ႏွင့္ တစ္အုပ္မတူၾကသည္ကိုလည္း စံုစမ္းၾကမည္မထင္။ ဤေနရာ၌ ေရွးသီခ်င္းၾကီးမ်ားကို မေကာင္းဟူ၍ ပုတ္ခတ္ေရးသားသည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတို. ေကာင္းသည္ဆိုရာ၌ သူတကာကေကာင္းသည္ဆို၍ “သူမ်ားေယာင္၍ ေယာင္ရပါ အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိ” ဆိုဘိသကဲ့သို. ေကာင္းသည္ဟု ေရာေႏွာေျပာဆိုျခင္းကို မျပဳရန္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို.ကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ေအာင္ စံုစမ္းႏွုိင္းယွဥ္ျပီးမွ ေျပာၾကားျခင္းကိုကား အျပစ္မဆိုထိုက္ေပ။

အေသအခ်ာ ေတြးေတာစံုစမ္းမည္ ဆုိပါလွ်င္ ေရွးကေရးခဲ့ေသာ စာတိုင္း ေကာင္းရမည္ မဆိုသာ။ ယခုကာလ ေရးေသာ စာတိုင္းလည္း ညံ.ဖ်င္းသည္ဟု မဆိုႏူိင္။ ေရွးကစာမ်ားအနက္ ေကာင္းေသာစာမ်ား ရွိ၏။ မေကာင္းေသာစာမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပသည္။ ထို.နည္းတူ ယခုကာလေရးေသာ စာမ်ားမွာလည္း ေကာင္းေသာစာ ရွိ၏။ မေကာင္းေသာစာလည္း ရွိေလသည္။ “လင္းၾကက္ကေဆာ္၊ စည္ေတာ္ေနာင္ဒိုင္း၊ ပ်ဳိတို.ေမာင္ ၾကက္ေတာ္ပိုက္တယ္၊ ပုသိမ္ထီးကုတ္ကုတ္” ဆိုေသာ စာသည္ ေရွးက ေရးခဲ့ေသာ စာမဟုတ္ပါေလာ။ သီခ်င္းဘက္တြင္ ကြယ္လြန္သူ ဦးျပံဳးခ်ိဳ ေရးသားေသာ “ ေတးဘုမၼာ ” “ဇာတိအာဏာ” အစခ်ီသည့္ သီခ်င္းတို.မွာ သီခ်င္းညံ့မ်ားဟူ၍ မည္သူ ေျပာဆိုႏူိင္အံ့နည္း။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေရွးကာလကလည္း ေကာင္းေသာစာ၊ မေကာင္းေသာစာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့၏။ သို.ရာတြင္ မေကာင္းေသာစာမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေကာင္းမ်ားသာ က်န္ရစ္ေတာ့သျဖင့္ ေရွးစာတို.က ယခုကာလစာတို.ထက္သာသည္ဟူ၍ ေျပာဆိုရေပသည္။ ထို.ေၾကာင့္ ကာလေပၚစာအားလံုးကို သိမ္းရံုးျပီးလ်ွင္ အညံ့စားခ်ည္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ အျပစ္ဆိုေရးသားျခင္းကို မျပဳသင့္ေပ။

ကာလေပၚဆိုေသာ စကားကို ရွင္းလင္းရန္ လိုေပေသးသည္။ ကာလေပၚဆိုရာ၌ ယခုေခတ္တြင္မွ ေပၚေသာစာကိုသာ ကာလေပၚဟု ေခၚသေလာ။ ေရွးေလးငါးႏွစ္အတြင္း ေပၚေသာစာမ်ားကို ကာလေပၚဟူ၍ မေခၚဆိုနူိင္ပါသေလာဟု ေတြးေတာရန္ ရွိ၏။ ကာလေပၚဆိုေသာ စကားကို ပိုင္းျခားရန္ ႏွစ္မည္ေရြ.မည္မွ် သတ္မွတ္ထားပါသနည္း ဟူ၍လည္း ေမးျမန္းရန္လိုျပန္၏။ ကာလေပၚစာမ်ား ပါ၀င္နူိင္ရန္ ႏွစ္ပရိေစ ၦဒအားျဖင့္ မည္ေရြ. မည္မွ်ဟု ပိုင္းျခားထားရန္ တတ္နူိင္သည္ မဟုတ္ေခ်။ စိတ္ကူးအတိုင္းသာလွ်င္ ပိုင္းျခားေလ့ ရွိၾက၏။ ဤသို. စိတ္ကူးအတိုင္း ပိုင္းျခားရာ၌လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တူညီမည္ မဟုတ္ေပ။ တခ်ဳိ.က သီေပါမင္းတရား အဂၤလိပ္လက္သို.ပါသြားေသာ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ထက္ ေရွးက်ေသာ စာစုကို ေရွးစာဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ၾကျပီးလွ်င္ ၄င္းႏွစ္ထက္ေနာက္က်ေသာစာတို.ကို ကာလေပၚစာမ်ားဟူ၍ ဆိုေလ့ရွိၾက၏။ ဤသို. ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္လည္း မမွားေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ၁၃၄၇ ခုထက္ ေရွးက်ေသာစာစုႏွင့္ ၄င္းထက္ေနာက္က်မွ ေပၚေသာစာစုမွာ တစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိးေရးသားပံု၊ စိတ္ကူးပံု မ်ားစြာ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ သို.ရာတြင္ ဤသို. ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ပရိေစ ၦဒ ရွည္လြန္းသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၁၂၅၀ ျပည့္ႏွစ္အခါက ေပၚေသာစာတို.ကို ဖတ္ဖူးၾကသူ မွတ္မိေသးၾကသူမ်ား ယခုအခါ အလြန္ရွားပါးသည့္အျပင္ ၄င္းေခတ္တြင္ေပၚေသာစာတို.ကိုလည္း ယခုအခါ အလံုးစံု ရွာေဖြ၍ မရေတာ့သျဖင့္ ၄င္းတို.မွာ စာေဟာင္းမ်ားကဲ့သို.ပင္ ျဖစ္ေနေခ်ျပီ။ ၁၂၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေပၚေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ကာလေပၚစာအုပ္ဟု ဆိုလွ်င္ သေဘာမတူသူ မ်ားစြာရွိေပမည္။

ဤသို.မဟုတ္မူ၍ ေရွးလြန္ခဲ့ျပီးေသာ သံုးေလးႏွစ္အတြင္းက ေပၚလာေသာ စာစုကိုသာ ကာလေပၚစာဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ျပန္ပါကလည္း ကာလတိုလြန္းေပမည္။ ဤသို. ဆံုးျဖတ္ပါလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အခါကေပၚေသာ ရတနာပံု၀တၳဳ၊ ခင္ျမင့္ၾကီး၀တၳဳ၊ ေမာင္မုွိင္းမွာပံုေတာ္၀တၳဳမ်ားကို ေရွးစာေဟာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမည္ေလာဟု ေစာဒကတက္ရန္ အေၾကာင္းရွိျပန္ေပသည္။ ၄င္းတို.ကိုလည္း ကာလေပၚစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၾကမည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤသို. စာတစ္ေစာင္ကို ကာလေပၚစာ၊ ေရွးစာဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ ႏွစ္အပိုင္းအျခား မရွိေသာေၾကာင့္ ေရွးစာျဖစ္သည္၊ ကာလေပၚစာျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရန္ အလြန္ခက္ေပသည္။ ေရွးစာႏွင့္ ကာလေပၚစာတို.ကို ျခားနားရန္ ႏွစ္ ပိုင္းျခား၍ ရသည္လည္းမဟုတ္။ ပိုင္းျခားထားရန္လည္း မသင့္ေခ်။ အခ်ိဳ.က ေကာင္းေသာစာ၊ ေကာင္းေသာ သီခ်င္း မွန္သမွ်ကို ေရွးစာ၊ ေရွးသီခ်င္းထဲသို. ထည့္သြင္း၍၊ မေကာင္းေသာစာ၊ မေကာင္းေသာသီခ်င္း ဟူသမွ်ကို ကာလေပၚစာ၊ ကာလေပၚသီခ်င္း ဟူ၍ အယူရွိၾက၏။ “ေတာေဟ၀န္လယ္” အစခ်ီေသာ သီခ်င္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ေရွးသီခ်င္းဟူ၍ ေျပာဆိုတတ္ၾက၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ ၄င္းသီခ်င္းေပၚသည္မွာ မ်ားစြာ မၾကာလွေသးဟု သဘင္ဘက္တြင္ ကြ်မ္းက်င္သူတို. ေျပာဆိုသည္ကို မွတ္သားမိဖူးေပသည္။ ၄င္းသီခ်င္း မာဟာဂီတစာထဲတြင္ မပါသည္ကို သတိျပဳရာ၏။

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာတြင္ လြယ္ကူေစျခင္း အလို.ငွာ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းတြင္ ေပၚေသာစာမ်ားကို ကာလေပၚစာမ်ားဟူ၍ ေခၚဆိုေရးသားလိုရင္း ျဖစ္၏။ ဤသို. ေရးသားပိုင္းျခားသည္မွာ ကာလမ်ားစြာလည္း မေ၀းလြန္း၊ မနီးလြန္းေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူရန္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာဖတ္သူ အေပါင္းတို.လည္း ထို အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေပၚလာေသာစာတို.၏ အေၾကာင္းကို သိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

၁၆၊ နူိ၀င္ဘာ။ ၁၉၂၀
သူရိယ သတင္းစာ

No comments: