Thursday, March 27, 2008

၆၃-ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန.။

ဒီေန႔ ... ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ျမန္မာျပည္မွ တခ်ိန္ထဲ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး တခဲနက္ ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ေန.ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ -ရက္ေန.ကို ေတာ္လွန္ေရးေန.အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ တပ္မေတာ္ေန.အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သလို ပတ္သက္မႈကလဲ တပ္မေတာ္တစ္ခုထဲနဲ.ပဲ သက္ဆိုင္သလို ျဖစ္ေနခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန.ကို ကုိယ္စားျပဳတယ္လို.ပဲ က်မ ယူဆထားခဲ့ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေန.ဆို စစ္ေၾကာင္းေတြခ်ီတက္၊ ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ပန္းကံုးစြပ္ၾကနဲ. စည္ကားခဲ့ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္နဲ. ျပည္သူေတြရဲ. ရင္းနွီးကြ်မ္း၀င္ခဲ့မႈ တစိတ္တေဒသကို ျမင္ေတြ.ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ တပ္မေတာ္ေန.ကို ကိုယ္နဲ.မသက္ဆိုင္သလိုလို ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ က်မ မိုးမခမွာ ဖတ္ရတဲ့ ဆရာၾကိၤး ဒဂုန္တာရာနဲ. ေမးျမန္းခန္းကို တင္ထားပါတယ္။ က်မေျပာခ်င္တာကေတာ့ မတ္လ ၂၇-ရက္ကို ျပည္သူေတြလည္း သက္ဆုိင္တဲ့ သမိုင္းရွိတယ္ဆိုတာကိုပါပဲ..။ ေတာ္လွန္ေရးေန. အမွတ္တရေပ့ါ။


ဒဂုန္တာရာ နဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ
သားညၾန္ႛဦး၊ ဗၾီအိုေအ၊ မတ္လ ၂၆ ၂၀၀၈၊ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

မတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၈

နက္ဴဖန္ဟာဆိုလိုႛရႀိရင္ ၆၃ ႎႀစ္ေဴမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကေတာ့ တပ္မေတာ္ေနႛလိုႛ ေဴပာင္းလဲ႓ပီးေတာ့ ေခၞေ၀ၞသံုးစၾဲေနပၝတယ္။ တိုင္းတပၝး သူႛက႗န္ဘ၀ကေန႓ပီးေတာ့ လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္လိုႛ ဴမန္မာမဵႂိးခဵစ္ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ဘယ္လိုမဵား စၾန္ႛစားခဲ့ ဳကသလဲဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ သိမီႀ ပတ္သက္ခဲ့ဳကတဲ့ သမိုင္း၀င္ပုဂၢိႂလ္တခဵႂိႛကို ကဵေနာ္တိုႛ ဗၾီအိုေအကေန ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းမႁေတၾ လုပ္ထားပၝတယ္။ ပထမဦးဆံုးေတာ့ စာေရးဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာရဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဆိုင္ရာ ေဴပာဆိုခဵက္ကို ဳကားရမႀာပၝခင္ဗဵာ။ ကိုသားႌၾန္ႛဦး ကေန႓ပီးေတာ့ ဆရာ ဒဂုန္တာရာကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကိုသားႌၾန္ႛဦး ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ဆရာ႒ကီး၊ အခု ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛကဵလာတဲ့ ၆၃ ႎႀစ္ဴပည့္ခဲ့ပၝ႓ပီ၊ ဒီေတာ့ ဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာအေနနဲႛ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရး အႎႀစ္ သာရ ဘယ္လိုရႀိလဲ၊ ႎိုင္ငံေရးအႎႀစ္သာရ သေဘာအရ ဘယ္လိုဴမင္လဲခင္ဗဵ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ။ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဟာ ညီႌၾတ္ေရးေနႛပဲဗဵ။ ဘာဴဖစ္လိုႛလည္းဆိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ အင္အားစုေတၾအားလံုးေပၝ့၊ ၁၉၃၈-၁၉၃၉၊ ၁၃၀၀ ဴပည့္အေရးေတာ္ပံုလိုႛေခၞတဲ့ အေထၾေထၾသပိတ္႒ကီး ကေန႓ပီးေတာ့ စတင္႓ပီးေတာ့ ပညာရႀင္၊ ေကဵာင္းသား၊ လူငယ္ေတၾနဲႛ အလုပ္သမားေတၾ၊ လယ္သမား ေတၾ စ႓ပီးေတာ့ ေပၝင္းစည္းတဲ့အင္အားနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ ဟိုတုန္းကေတာ့ ဂဵပန္ဖက္ဆစ္လိုႛ ေခၞတာ ေပၝ့ဗဵာ။ ဒီ ႎိုင္ငံဴခား ေရးတာကေတာ့ ဂဵပန္စစ္၀ၝဒီ လိုႛ ေရးဳကတယ္။ အဲဒၝေတၾကို ခံ႓ပီးေတာ့ ခုခံတဲ့ပၾဲ ေပၝ့၊ အဲဒၝကို ကဵေနာ္တိုႛက ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဆို႓ပီးေတာ့ အသိအမႀတ္ဴပႂဳကတာကိုး။ အဲဒီမတိုင္ခင္ေပၝ့ ပဲခူးတပ္ရင္းတခုထဲမႀာ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္၊ သခင္စိုးရယ္၊ သခင္သန္းထၾန္းရယ္ စတင္႓ပီးေတာ့ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖဵက္ေရး ေနာက္ေတာ့ ဴပင္လိုက္တယ္ဗဵ၊ စကားလံုးကို၊ ဖက္ဆစ္ဆန္ႛကဵင္ေရးဆို႓ပီး ေတာ့ ဴပည္သူႛလၾတ္လပ္ေရး အဖၾဲႛခဵႂပ္ဆိုတဲ့၊ ႎိုင္ငံေရး ေ၀ၝဟာရနဲႛေခၞရင္ေတာ့ တပ္ေပၝင္းစုပဲ။

သား ။ ။ ဒီေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အဓိက ႎိုင္ငံေရး စစ္ေရး ေခၝင္းေဆာင္ ဆိုသူ ေတၾကိုေဴပာမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဘယ္သူေတၾကို ေဴပာႎိုင္မလဲခင္ဗဵ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ။ သေကႆတ သေဘာေပၝ့၊ ကိုေအာင္ဆန္းကိုပဲ ေဴပာဳကရမႀာပဲ။ ကိုေအာင္ဆန္းကို ေတာ့ သူတိုႛက ဗိုလ္ခဵႂပ္လိုႛ ေခၞဳကတယ္ဗဵ၊ ပထမေတာ့ ဗမာ့လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ေပၝ့ဗဵာ၊ ဂဵပန္ ေတၾစ႓ပီး၀င္တဲ့အခဵိန္ အဂႆလိပ္အစိုးရ ထၾက္ေဴပးတဲ့အခဵိန္က ေခၞတာေပၝ့၊ ေနာက္ကဵေတာ့ တခၝ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၊ ဖက္ဆစ္ဆန္ႛကဵင္ေရးေဆာင္ရၾက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ဗမာ့မဵႂိးခဵစ္တပ္မေတာ္၊ အဲသလို အသီးသီး နာမည္ေတၾနဲႛေခၞရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္႒ကီး စတင္ေမၾးဖၾားလာတဲ့ အထိမ္းအမႀတ္ ကေတာ့ အမႀတ္တရပၝပဲ။

သား ။ ။ အဲေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ တပ္မေတာ္တရပ္ အဴမႃေတလာတယ္လိုႛေတာ့ ေဴပာလိုႛရတာ ေပၝ့ဆရာ႒ကီး၊ ဒၝေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမႀာ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဆိုတာကို တပ္မေတာ္ေနႛလိုႛ ေဴပာင္း လိုက္တာနဲႛပတ္သက္လိုႛေကာ ဆရာ႒ကီး ဘယ္လိုယူဆလဲခင္ဗဵ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ။ အေခၞအေ၀ၞေဴပာင္းတာကေတာ့ ကဵေနာ္ကေတာ့ သိပ္မ႒ကိႂက္လႀဘူးဗဵ၊ အမႀန္ေတာ့။ မ႒ကိႂက္ေပမယ့္လိုႛ ဒၝလည္း မဆိုးပၝဘူးေပ့ၝဗဵာ၊ ဟိုတုန္းကေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာက ဴပည္သူရဲႛ အသည္းစၾဲကိုးဗဵ။ ဆိုေတာ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဆိုတာကလည္း တပ္မေတာ္ဖၾဲႛလိုႛ စစ္ေခၝင္း ေဆာင္ဴဖစ္တာမႀမဟုတ္ဘဲ၊ ႎိုင္ငံေရးအရ တကၠသိုလ္သမဂၢတိုႛ၊ ဖက္ဆစ္ဆန္ႛကဵင္ေရးအဖၾဲႛတိုႛ၊ အဖၾဲႛခဵႂပ္တိုႛ၊ တပ္ေပၝင္းစုေတၾရဲႛ ႎိုင္ငံေရးအင္အားစုေတၾကိုေခၞတဲ့ သေဘာကို တပ္မေတာ္ ဴဖစ္သၾားတာကိုး။ အဲေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲႛ အေဴခခံႎိုင္ငံေရး အေဴခခံလိုႛ ေဴပာရမႀာေပၝ့ဗဵာ။

သား ။ ။ ေနာက္တခုက ဒီႎိုင္ငံဴခားက အဂႆလိပ္လိုေရးသားထားတဲ့ သမိုင္းစာအုပ္ေတၾကိစၤပၝ။ အဲဒီ မႀာ ဒုတိယကမၲာစစ္ကိစၤက ဴမန္မာႎိုင္ငံစစ္မဵက္ႎႀာဴပင္အေဳကာင္း ေရးဳကလိုႛရႀိရင္ မဟာမိတ္တပ္ေတၾ ကေန႓ပီးေတာ့ ဂဵပန္ကိုတိုက္ထုတ္တာကိုပဲ အဓိကထား႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာမဵႂိးခဵစ္ေတၾအပိုင္း အခန္းကၸ က သိပ္မပၝဘူး ခင္ဗဵ။ ဆရာ႒ကီး ဘယ္လိုယူဆပၝလဲ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ။ ႎိုင္ငံေရးသေဘာနဲႛ ေဴပာရရင္ေတာ့ ဴပည္သူလူထုပဲဗဵ၊ ဴမန္မာဴပည္သူလူထုကေန႓ပီး ေတာ့ ေတာ္လႀန္တာပဲ တကယ္က။ စစ္အတၾင္းဆိုေတာ့ စစ္လက္နက္ေတၾနဲႛကိုင္တဲ့ အဖၾဲႛအစည္းကို တပ္မေတာ္လိုႛ ေခၞလိုက္တာကိုး။ တကယ့္အေဴခအဴမစ္ကေတာ့ ႎိုင္ငံေရးပဲ၊ လက္နက္ကိုင္တဲ့ သေဘာ ကို အေဴခခံတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗဵ။ စစ္အတၾင္းမိုႛလိုႛသာ မဟာမိတ္တပ္ေတၾေပၝ့၊ ေပၝင္းလိုက္တာကိုး။

သား ။ ။ ဆရာ႒ကီးအေနနဲႛ ဂဵပန္ေခတ္လည္းမီ၊ အခုေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္လည္းမီဆိုေတာ့ လူထုဳကားထဲမႀာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လႀန္ေရးတရပ္ အခုလိုမဵႂိး ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဴဖစ္လာေအာင္လိုႛ ဂဵပန္ေခတ္အေဴခအေနက ဘယ္လိုမဵႂိး တၾန္းပိုႛခဲ့သလဲခင္ဗဵ။

ဒဂုန္တာရာ ။ ။ ဂဵပန္ေခတ္ဆိုတာကေတာ့ အင္မတန္ မလၾတ္လပ္တဲ့ေခတ္ပဲ ဗဵ၊ လၾတ္လပ္ေရး ရတယ္လိုႛ ေဳကညာတယ္ဆိုေပမယ္လိုႛ ဂဵပန္လက္ေအာက္ခံပဲ။ မလၾတ္လပ္ဘူး၊ အစာေရစာ ရႀားပၝး တယ္။ ေငၾေဖာင္းပၾမႁဆိုတာ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္ စဳကားရတဲ့ စကားလံုးပဲ၊ ဂဵပန္ဆိုတာက သိတဲ့အတိုင္းပဲ ေပၝ့ဗဵာ။ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက စစ္၀ၝဒီေတၾကိုး၊ စစ္၀ၝဒီဆိုေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ခဵႂပ္ခဵယ္ထားတာေပၝ့၊ အဲဒီ မလၾတ္လပ္တဲ့ေခတ္၊ ခဵႂပ္ခဵယ္ခံထားရတဲ့ေခတ္၊ ရႀားပၝးတဲ့ေခတ္ အဲဒီလို ေခတ္မဵႂိးကို ကိုယ္စားဴပႂတယ္၊ အေမႀာင္ေခတ္လိုႛေတာင္ ကဵေနာ္ေတာ့ ေရးဖူးတာပဲ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ စာေရးဆရာ႒ကီး ဒဂုန္တာရာနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္ ခင္ဗဵာ။

No comments: