Wednesday, August 19, 2009

ကံရုပ္ေသး (ေရးသူ- သစၥာနီ)

၁၃၇၁-ခုနွစ္ ၀ါေခါင္လကြယ္၊ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉-ရက္ေန႕ ဥပုသ္ေန႔  အတြက္  သေဘာက်နွစ္သက္မိတဲ႔  ဓမၼေဆာင္းပါးေလးကို  ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 
ကံရုပ္ေသး
 (ေရးသူ-  သစၥာနီ)
 
(၁)
 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ဘ၀၌ အေကာင္းအဆိုးနွင္႔ ၾကံဳၾကေလတုိင္း၊ “ ကံစီမံရာ ခံရတာပဲ”  ဟု ေျပာဆုိေလ႔ ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဘာသာျခားမ်ားသာမက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုသူ တခ်ိဳ႕ကိုယ္တုိင္ပင္ ဗုဒၶ၀ါဒကို  ကမၼ၀ါဒဟု လဲြမွားစြာ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။  ထုိအယူအဆမွာ  တက္တက္စင္ေအာင္  လဲြမွားေနပါသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒကား အရာရာကို  စီစစ္ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခား  လက္ခံေသာ ဉာဏ္ကို ဦးထိပ္ထားသည္႔ ၀ိဘဇၹ၀ါဒသာ ျဖစ္ေပသည္။

ကံစီမံရာ ခံေနသေရြ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ သံုးဆယ္႔တစ္ဘံုမွ  လြတ္ေျမာက္ႏုိင္စရာလမ္း မျမင္ပါ။  ဉာဏ္စီမံမွသာ၊ ဤသံုးဆယ္႔တစ္ဘံုမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါမည္။  ထုိဉာဏ္ကား  မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။  ေလာကတြင္ လူတုိ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၊ နိမ္႔က်ႏြမ္းပါးျခင္းဆုိေသာ  အက်ိဳးစီးပြားဟူသမွ်မွာ ကံနွင္႔ စပ္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ေလာကတြင္ ကံေကာင္းေသာေၾကာင္႔  ျဗဟၼာမင္းစည္းစိမ္၊  စၾက၀ေတးမင္းစည္းစိမ္ကို ရနုိင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ကံေကာင္းေသာေၾကာင္႔ တစ္မဂ္ တစ္ဖုိလ္ရခဲ႔သည္ဟူသည္ လူမူ မရွိႏုိင္ပါေခ်။ မဂ္ဖုိလ္ကိစၥကား ၸဉာဏ္နဲ႔သာ  လံုး၀စပ္ဆုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေလသည္။

(၂)

ေလာကတြင္ “ ငါးပါးေမွာက္သည္” ဆိုေသာ စကားရွိ၏။  ငါးပါးေမွာက္သည္ ဆုိျခင္းမွာ  “ ငါးေပါက္မွား”  ျခင္းကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။  မ်က္စိ၊ နား၊  နွာ၊  လွ်ာ၊ ကိုယ္ ဟူေသာ ဒြါရ ငါးေပါက္မွ ထိေတြ႔သမွ် အာရံု (ျမင္စိတ္၊  ၾကားစိတ္၊ နံစိတ္၊ စားစိတ္၊ ယား  နာ ေကာင္းစိတ္) မ်ားကို သတိျဖင္႔ မဆင္ျခင္ဘဲ  အာရံုေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္စားမိမွားပါက သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ  လြတ္လမ္းျမင္ဖြယ္ရာ မရွိပါေခ်၊ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက  သတိျဖင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔အပ္ေသာ အျပင္ဧည္႔သည္ ငါးေယာက္ဟု ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

တခ်ိဳ႕က “ က်ဳပ္တုိ႔ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ဖုိ႔ ပါရမီ မပါဘူးဗ်ာ”  ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ထုိတရားကို  အားထုတ္ရန္ မည္သည္႔ ပါမစ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ မလုိပါ။ ပါရမီဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ လက္၀ဲရံ၊ လက်ာၤရံ အဂၢသာ၀ကတို႔အတြက္သာ လုိေသာ အရာ ျဖစ္ပါ၏။ တစ္မဂ္ တစ္ဖုိလ္  ရဖုိ႔ရာ  ပါရမီ မလုိပါ။ အားထုတ္ခ်င္စိတ္  ရွိဖုိ႔သာ လုိပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ရိပ္သာေတြသြားဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိေသးပါဘူးဟု ဆင္ေျခေပးၾကပါသည္။  ရႈတတ္လွ်င္ အာရံုတုိင္းသည္ ၀ိပႆနာျဖစ္၍ ေနရာတုိင္းသည္လည္း ကမၼ႒ာန္း  (ရိပ္သာ) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)

က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္ဟု ျပဆုိထားေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ခဲြျခားလွ်င္  -
(၁)  ဘူတရုပ္ကို ရႈျခင္း  (အဇၥ်တၱကို  ရႈေသာနည္း) နွင္႔
(၂)  ဥပါဒါန္ကို ရႈျခင္း ( ဗဟိဒၶိကို ရႈေသာနည္း) ဟူ၍  နွစ္မ်ိဳးသာ ရွိပါသည္။

ပထမနည္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀ိပႆနာမ်ိဳးေစ႔ကို ဦးစြာ   ခ်ေတာ္မူေတာ္မူခဲ႔ေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ နည္း ျဖစ္ပါသည္။  အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီးမွ  တစ္ဆင္႔ ဟံသာ၀တီ ကမၼ႒ာန္းတုိက္၊  ဆရာႀကီး ဦးဘခင္နွင္႔ မစၥတာဂိုအင္ကာတုိ႔အထိ ဆက္လက ္ျပန္႔ပြားေနေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။ ဘူတရုပ္ဟုေခၚေသာ ဓာတ္ေလးပါးကို ရႈရပါသည္။

ဒုတိယနည္းမွာ မူလမင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ နည္း  ျဖစ္ပါသည္။  ယခုျပန္႔ပြားတြင္က်ယ္ေနေသာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ နည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပါဒါန္ရုပ္ဆုိေသာ အာရံုေျခာက္ပါး ဗဟိဒၶိသ႑န္ကို ရႈရပါသည္။
ေနာက္တစ္နည္း  ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာရလွ်င္ -
(၁)  ရုပ္ကို ရႈေသာ  ရုပ္ကမၼ႒ာန္း
(၂) နာမ္ကို ရႈေသာ နာမ္ကမၼ႒ာန္း ႏွင္႔
(၃)  ရုပ္ နာမ္နွစ္ခုစလံံုးကို  တဲြရႈေသာ မိႆ ကမၼ႒ာန္း ဟူ၍ သံုးမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္ကမၼ႒ာန္းကား အာနာပါန အပါအ၀င္၊ ကာယနုပႆနာလုပ္ငန္း ေလးမ်ိဳးကို ဆုိလုိပါသည္။ အရႈရ အလြယ္ဆံုးဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ နာမ္ကမၼ႒ာန္းကား စိတၱာနုပႆနာ နွင္႔ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ လုပ္ငန္းနွစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ ရႈရန္  အတန္ငယ္ ခက္ခဲပါသည္။ ရုပ္၊ နာမ္ ကမၼ႒ာန္းကား  ဓမၼာႏုပႆနာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သျဖင္႔  ယခုအခါ အားထုတ္သူ နည္းလြန္းကာ ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္  ျဖစ္ေနပါသည္။


၀ိပႆနာအားထုတ္နည္းမ်ား မည္မွ်ပင္  ကဲြျပားေသာ္လည္း သတိပ႒ာန္ တရားေလးပါးမွ  လြတ္ကင္းေသာ နည္းဟူ၍ မရွိပါ။ သဒၶါလြန္လွ်င္ လြန္႔သည္၊ ပညာလြန္လွ်င္ ဆံြ႕သည္။ ၀ီရိယလြန္လွ်င္ ပ်႔ံသည္။ သမာဓိလြန္လွ်င္  တြန္႔သည္ဟု ဆုိရုိးစကား ရွိပါသည္။  သတိဟူသည္ကား  လြန္သည္ ဟူ၍ မရွိပါ။


(သႏၲရသလြင္ျပင္နွင္႔ ဗုဒၶ၀င္မွတ္တမ္း စာအုပ္မွ   )

6 comments:

sonata-cantata said...

ဖတ္သြားပါတယ္။
အားထုတ္ခ်င္စိတ္ ရွိဖုိ႔သာ လုိပါသည္။

သီဟသစ္ said...

မမtgေရ

မမသီတာေျပာသြားသလုိအားထုတ္ခ်င္စိတ္က အေရးၾကီးပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ကုိယ္တုိင္လုပ္မွ ရမယ္ ဆုိတာကုိသေဘာက်တယ္

ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ တရားေတြမွာလဲ အဲလုိမ်ဳိးေဟာတယ္

ခင္မင္စြာျဖင့္
သီဟသစ္

MANORHARY said...

ၿပန္ေဖာ္ၿပေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ မသိဂီ ၤ......

myatnoe said...

ဟုတ္တယ္အမ.. အမသီတာာ ေျပာသြားသလို..

အားထုတ္ခ်င္စိတ္ကအေရးၾကီးပါတယ္။

သင္းႏြယ္ဇင္ said...

သူငယ္ခ်င္းေရ.. ေန့တဒူဝ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တို့ကပဲ သဒၵါတရားကိုအနိုင္ယူေနက်ေတာ့ ဒီစာမ်ိုဳးေတြမ်ားမ်ားဖတ္မွပဲျဖစ္မွာ။ ေက်းဇူး..။

တန္ခူး said...

မ ေရ… မ ပို ့စ္ေလး ဖတ္မိမွပဲ သားေမြးေန ့က ဥပုသ္ေန ့ဆိုတာ သိေတာ့တယ္… မ ညီမ ဘယ္ေလာက္ ေမ့ေလ်ာ့ေနလဲဆိုတာေလ… ခုလိုသတိေပးေဆာင္းပါးေလးေတြ မ်ားမ်ားဖတ္ဖို ့လိုတာမို ့ ေက်းဇူးပါ မ ရယ္…