Saturday, September 19, 2009

နားမလည္ဘူးအက်ႌ ( သစၥာနီ )

   နားမလည္ဘူးအက်ႌ  

သစၥာနီ

ကြ်န္ေတာ္၀တ္ထားေသာ အက်ႌကို နားမလည္ဘူး အက်ႌ ဟု ေခၚပါသည္။ ထုိအက်ႌ၏ အဆင္မွာ ခါးသက္သက္အရသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဉာဏ္တံုးေသာ သိုးေတြမွာ အက်ႌ  မရွိပါ။
စပ္စုတတ္ေသာ ေမ်ာက္ေတြမွာ အက်ႌ  မရွိပါ။
ရန္လုိတတ္ေသာ ေျမေခြးမွာလည္း အက်ႌမရွိပါ။
ထုိ႔ေနာက္....
ထို႔ေနာက္... .... တုိ႔တြင္လည္း အက်ႌ မရွိပါ။
ကြ်န္ေတာ္တြင္ အက်ႌ ရွိပါသည္။ အက်ႌ၀တ္ထားေသာ အက်ႌကို “နားမလည္ဘူးအက်ႌ” ဟု ေခၚပါသည္။ ထုိအက်ႌ၏ အဆင္႔မွာခါးသက္သက္ အရသာ ျဖစ္ပါသည္။

“ရွင္႔ကို ကြ်န္မ နားမလည္ဘူး”  (ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္သူက ေျပာခဲ႔သည္)
“ မင္းကို တုိ႔နားမလည္ဘူး” (ကြ်န္ေတာ္႔မိဘမ်ားက ေျပာခဲ႔သည္)
“ ခင္ဗ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားမလည္ဘူး” (ကြ်န္ေတာ္႔မိတ္ေဆြမ်ားနွင္႔ ရန္သူမ်ားက ေျပာခဲ႔သည္)
“ကြ်န္ေတာ္ဟာ စာအုပ္တစ္အုပ္မဟုတ္ဘူး” (ကြ်န္ေတာ္က ေျပာခဲ႔သည္။ ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္ ရွက္ရမွန္း မသိေသာ  ကာလမ်ားက ျဖစ္သည္) မည္သူကမွ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအက်ႌမွာ ကြ်န္ေတာ္နွင္႔  တုိင္းခ်ဳပ္ထားသည္႔အလား အသားက်ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင္႔ ခြ်တ္ပစ္ရန္  မျဖစ္နုိင္ေတာ႔ပါ။


ေဟာဟုိလူကေတာ႔  လမ္းေဘးက ေဘထုပ္ထည္  အ၀တ္ေဟာင္းပံုၾကီးကို  ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြလုိ႔ေပါ႔။  စုတ္ဖတ္ဖတ္ ေအာက္သိုးသုိး အနံ႔အသက္နွင္႔ ထုိေစ်းေပါေပါ အက်ႌေဟာင္းမ်ားကို ၀ယ္၀တ္ဆင္ေသာ ထုိလူ၏ ခ်ိဳင္းၾကားထဲတြင္ ေခတ္မရွိေတာ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးက်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ညွပ္ထားတာ ေတြ႔ရ၏။


ေဟာဟုိလူကေတာ႔ စပ္ျဖဲျဖဲ အဆင္ႏွင္႔ အေရာင္မခုိင္ေသာ အထည္စကို ကိုင္ကာ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္တြင္ ရပ္ရင္း (ခပ္ပြပြခ်ဳပ္ေပးပါ) ဟု ေအာ္ေနသည္။  ထိုအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္နာမည္က “ေခတ္အႀကိဳက္” ဆုိလား  ဘာလားမသိ။


***********
 ေဟာဟို လူကေတာ႔ မီနီမတ္ကတ္တစ္ခုတြင္  ရယ္ဒီမိတ္အက်ႌ  တစ္ထည္အား  တံဆိပ္ၾကည္႔၍ ၀ယ္ယူေနေလသည္။  ခုလုိ အသင္႔ခ်ဳပ္ၿပီးသားေတြ ၀ယ္၀တ္ရေတာ႔ မပင္ပန္းဘူးေပါ႔ဟု  ေျပာလုိက္ေသးသည္ ထင္ပါသည္။


လူတုိ႔သည္  အက်ႌအမ်ဳးိမ်ဳိးကို ဒီဇို္င္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႔  ၀တ္လ်က္ရွိပါသည္။  ပေလတုိး၏ မ်က္စိနွင္႔တူေသာ ၾကယ္သီးေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းမ်ား  မေတာ္ေလာဘနွင္႔ တူေသာ အိပ္ပြပြႀကီးမ်ား  (တစ္ခ်ဳိ႕ အက်ႌမ်ားတြင္ လူမျမင္ေအာင္ တပ္ဆင္ထားေသာ  အိတ္ခုိးမ်ားလည္း ပါေသးသည္။) ဂ်ဳးလီယက္ဆီးဇာ၏ ဓားနွင္႔တူေသာ ေကာ္လာခြ်န္ခြ်န္မ်ား။


သုိ႔ေသာ္  ထုိအက်ႌမ်ားအားလံုးမွာ  ဆင္ျခင္ျခင္နွင္႔  ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားရာ၌မူ အားလံုးတူၾကပါသည္။ (ဥပမာ- ညီညာေသသပ္ေသာ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားမ်ား)  ထုိအက်ႌမ်ားတြင္လည္း  ကြ်န္ေတာ္၏ အက်ႌ  အမည္ (နားမလည္ဘူး) ကဲ႔သို႔ပင္ အနည္းဆံုး အမည္နာမတစ္ခုစီေတာ႔ ရွိၾကပါသည္။ ဥပမာ- အျမင္မက်ယ္ျခင္း၊။ ေလွနံဓားထစ္၊ မစၧရိယစိတ္၊ ငါ အမွန္  စသျဖင္႔  ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္႔ အက်ႌအမည္ကေတာ႔  နားမလည္ဘူး ျဖစ္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္သည္ အေျဖတစ္ခု  ထြက္ရမည္႔ သခ်ာၤတစ္ပုဒ္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည ္  ျပဌာန္းခံ  အရာ၀တၳဳ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္  မုိးက်လွ်င္  ပြင္႔ရမည္႔ စံပယ္တစ္ပြင္႔ မဟုတ္ပါ။  လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ အုိင္းစတုိင္း၏  ရီေလတစ္ဗီတီ သီအုိရီ မဟုတ္ပါ။  လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။  ကြ်န္ေတာ္သည္ ယုတၱိေဗဒ အနည္ထုိင္ေနသည္႔  ဦးေနွာက္မ်ား  စားသံုးရမည္႔ မနက္စာ အာဟာရ တစ္ပဲြ  မဟုတ္ပါ။  လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေငြတစ္ရာေပးသူုတိုိင္းကို အဖံုးဖြင္႔ခြင္႔ ေပးသည္႔ ေရခဲစိမ္ဘီယာ  တစ္ပုလင္း မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။  ေလာကတြင္ ကြ်န္ေတာ္  အေမွ်ာ္လင္႔ဆံုးအရာမွာ  လူမ်ား၏ နားလည္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္  ၀တ္ေသာ အက်ႌကို “ နားမလည္ဘူး အက်ႌ ”  ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုအက်ႌမွာ လူတုိ႔ နားမလည္ႏုိင္ေသာ  ေကာင္းကင္တစ္ခု၊ လူတုိ႔ နားမလည္ႏုိင္ေသာ အေတာင္ပံတစ္စံု၊  လူတုိ႔ နားမလည္ႏုိင္ေသာ အလင္းဓာတ္တစ္စံုတစ္ရာ၊ လူတုိ႔  နားမလည္နုိင္ေသာ  .... နားလည္မႈမ်ားနွင္႔ ခ်ဳပ္ထားေသာ  အက်ႌ ျဖစ္ပါသည္။


ထုိအက်ႌကို ၀တ္ဖုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္  အဖုိးအခ အနည္းငယ္သာ ေပးခဲ႔သည္။ ထုိအဖုိးအခမွာ  လူမ်ား၏ မုန္းတီးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (  လူမ်ား၏  မုန္းတီးျခင္းမွာ  ကြ်န္ေတာ႔္အတြက္ ပဲ၀က္မွ်ေလာက္ပင္  မတန္ေသာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။) ထုိအက်ႌကို ၀တ္ဆင္ရမည္ ဆုိလွ်င္  သင္သည္  အရည္အခ်င္းသံုးရပ္နွင္႔  ျပည္႔စံုရန္ လိုပါသည္။  ထုိအရည္အခ်င္းမ်ားမွာ...
(၁) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း၊
(၂) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း  ႏွင္႔

(၃) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း  တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။


အထက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင္႔  ျပည္႔စံုၿပီဆုိလွ်င္ သင္လည္း ကြ်န္ေတာ႔္လို အက်ႌ တစ္ထည္ ရႏုိင္ပါၿပီ။ လုိခ်င္လွ်င္ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ေတာင္းယူႏုိင္ပါသည္။ လိပ္စာမွာ သင္နွင္႔ အေ၀းဆံုးဟု ဆုိရမည္႔  သင္ကိုယ္တုိင္၏  အသည္းႏွလံုးထဲမွာသာ  ျဖစ္ပါသည္။


သစၥာနီ


(၂၀၀၈  ခုနွစ္ ဂ်ာမန္ဘာသာျပန္ ျမန္မာ၀တၳဳတို ၂၅  ပုဒ္ စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

7 comments:

MANORHARY said...

ကိုရဲရဲ႕ နားမလည္ဘူးအက်ီ ၤကို ၿပန္ဖတ္ရလုိ႔
ေက်းဇူးပါ မသိဂီ ၤ ...

သင္းႏြယ္ဇင္ said...

ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ဖတ္ျပီးမွနည္းနည္းရိပ္မိသေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဟဲဟဲ..

Vigor said...

Different ideas..
Love it.

သီဟသစ္ said...

မမtg

နားမလည္ဘူးအကၤ်ီ ဝတ္ခ်င္တယ္
:)

momiji said...

ဟုတ္တယ္ အမ.. အေတာ္နဲ့ နားမလည္ဘူးး
တံုးခ်က္..။

လြပ္လပ္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္းးတဲ့..။
အင္းးးး

ေခါင္းကုတ္ေနဆဲ

komin said...

အမမွာ ကိုရဲ စာေတြရွိရင္ ထပ္တင္ေပးပါဦး။

အၿပံဳးပန္း said...

၀တၳဳေလးဖတ္ရလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အမ။